terug naar de vorige pagina

Concert op 29 maart 2009 in Rheden

Klik hier voor de foto's.


Op zondagmiddag 29 maart 2009 geeft de COV een concert in de Dorpskerk van Rheden. Dit is in de serie zondagmiddagconcerten van de Culturele Werkgroep X Dorpskerk Rheden. Het koor staat onder leiding van haar vaste dirigent Ab Weegenaar.
Aanvang: 15.30 uur.
Dit concert is vrij toegankelijk, wel is er een collecte bij de uitgang.


Het koor zingt de volgende werken, capella of met orgelbegeleiding.

  • Motet nr. 8 (BWV 231) van Joh.Seb. Bach
  • Hör mein Bitten, F. Mendelssohn B
  • Te Deum Laudamus, H. Andriessen
  • Christus factus est, A. Bruckner
  • Virga Jesse Floruit, A. Bruckner
  • Teach me, O Lord, William Byrd (klik hier voor de vertaling)
  • Psalm 100 , H. Schütz (dubbelkorig)
  • Missa Brevis in D, J. Pachelbel
  • Messe in C, A. Bruckner.


organist Pieter Pilon Het concert wordt op orgel begeleid door Pieter Pilon.
Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet Wiersma en studeerde vervolgens orgel aan het nu Noord Nederlands Conservatorium in Groningen bij Wim van Beek en piano bij Jan Marisse Huizing.
Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag bij resp. Christiaan Winter en Jos van der Kooy.
Hij verdiepte zich in liedbegeleiding (piano) bij Tan Crone.
In 1988 behaalde hij voor orgel het einddiploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding.

Na het eindexamen piano volgden er lessen (onder meer improvisatie) bij Albert de Klerk.
Hij werd prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatieconcours(1992) in Bolsward .

Regelmatig geeft hij concerten als solist of in samenwerking met koren, instrumentale en vocale solisten.
Als docent piano en orgel is Pieter Pilon verbonden aan de muziekschool Zuid-Groningen.
Bij de Protestantse Gemeente in Winsum-Obergum verzorgt hij in de erediensten als cantor-organist de begeleiding van de gemeentezang.
Tevens is hij de vaste bespeler (hoofd-organist) van het befaamde Lohmanorgel in de Protestantse Kerk te Farmsum (Delfzijl).


organist Pieter Pilon


Vertaling Teach me, O Lord', van William Byrd, naar Psalm 119:33-38:
(Vertaling door Fuus Thate):

Wijs mij oh Heer de weg in uw wetten,
en ik zal ze volgen tot het einde.
Geef mij begrip en ik zal mij aan uw wetten houden.
Ja, dat zal ik doen met geheel mijn hart.
Laat mij de weg bewandelen van uw geboden,
want dat is mijn verlangen.
Ja, laat mijn hart zich overgeven aan uw getuigenissen,
en niet aan begeerten.
Laat mijn ogen zich afwenden van ijdelheden,
en beziel mij op uw wijze.
Vestig het woord in uw dienaar,
opdat ik u vreze.
Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in den beginne; nu en tot in eeuwigheid,
Amen.