terug naar de vorige pagina

14 november 2009: Israel in Egypt
Klik hier voor enkele foto's van het concert op zaterdag 14 november.

en hier voor de regelingen rond het concert, voor en na het concert.


Met heel veel plezier hebben we gerepeteerd voor deze uitvoering en we hebben zelf een heel goed gevoel over dit concert.
Juist doordat het zo'n onbekend en toch ook moeilijk stuk was (ons koor werd in sommige stukken zelfs een dubbel-koor!) zijn we er extra voor gaan staan.
Er staan nu alvast wat foto's van alles wat rond het concert gebeurt op de website.
Gelukkig was de zoon van Geoffrey Allen ook in de zaal en hij heeft ongemerkt nog wat foto's van het concert en de bloemenhulde enz. gemaakt.

We gaan donderdag 19 november 'gewoon' weer repeteren: het Requiem van Mozart en als heel nieuw stuk voor iedereen: de Mass, van Igor Stravinsky, 1948. Dus een heel modern stuk, als tegenhanger van het prachtige Requiem.
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom om eens kennis te maken met ons koor en mee te zingen.
We repeteren iedere donderdagavond van 19.30 - 21.45 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren.
Klik hier voor enkele foto's van de generale repetitie op 13 november.
Graag informeren wij u alvast over het komende Händelconcert op zaterdagavond 14 november 2009.
Dan geeft de COV in de Ontmoetingskerk te Dieren een uitvoering van het oratorium “Israel in Egypt” van Georg Friedrich Händel.

Aan dit concert werken mee het Ensemble Esprit, 4 vocale solisten en de organist Dirk Luijmes.
Het geheel staat onder leiding van de dirigent van de COV Ab Weegenaar.

De solisten van dit concert zijn: Heleen Koele, sopraan. Martine Straesser, mezzo-sopraan. Aart Mateboer, tenor. Menno Slagter, bariton. Sander van den Houten speelt orgel en clavecimbel.

Het orkest Ensemble Esprit begeleidt het geheel.
(Op de website van Ensemble Esprit is muziek te horen van ons vorige concert.)Klik hier om via deze website toegangskaarten voor het concert te bestellen.Voor het koor, de dirigent en onze pianist was het een grote uitdaging om dit oratorium, in dubbelkoor (8 verschillende stemmen) in te studeren.
Hierbij geeft Händel muzikaal vorm aan het verhaal van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte zoals dat in de Bijbel beschreven is. Händel heeft de muziek zo gecomponeerd dat alles wat gebeurt muzikaal vertaald wordt en daardoor een extra dimensie krijgt.

Het oratorium bezingt het vertrek van het volk Israël uit Egypte op weg naar het beloofde land Kanaän.

Het verhaal is – in het kort – als volgt:


Het volk Israël zucht onder de onderdrukking van de farao en roept tot God.
Mozes wordt daarom door God geroepen om Israël uit Egypte te bevrijden.

Aäron, de broer van Mozes, zal het woord voeren. Mozes en Aäron verschijnen voor de farao, maar in plaats van het volk te laten gaan, legt de farao een nog grotere last op hen.
God stuurt de broers echter steeds weer opnieuw naar de farao met dezelfde boodschap: ‘laat mijn volk gaan’.

Er komt een plaag over het land om hun woorden kracht bij te zetten.
Het water van de Nijl verandert in bloed. De farao geeft in eerste instantie toe en laat de Israëlieten gaan, maar komt op zijn beslissing terug.
Zo gaat het verschillende keren, terwijl God steeds meer plagen op de farao en Egypte afstuurt.
Kikkers, muggen, steekvliegen, etterende puisten bij mens en dier, veepest, zware hagel, sprinkhanen en duisternis.
Dan, bij de laatste plaag, sterven alle eerstgeborenen; ook de oudste zoon van de farao.
De farao laat het volk dan gaan.
Het gaat op weg, maar dan krijgt de farao toch weer spijt en gaat met zijn leger achter het volk aan.
Het volk dreigt klem te komen zitten tussen de Rietzee en het leger, maar dan laat God de Rietzee droogvallen en het volk trekt verder.
Op het moment dat het leger van de farao ook de Rietzee intrekt stroomt het water weer terug en het leger verdrinkt.
De Israëlieten zijn ontsnapt.
Mirjam bezingt de overwinning: wagens en paarden, hij wierp ze in zee.

Tussen alle verhaallijnen door wordt de lof van God gezongen.Israel in Egypt, van G.F. Händel

Klik hier voor de vertaling van de Bijbelteksten die gebruikt zijn in dit oratorium.


Het oratorium ‘Israel In Egypt’ , geschreven in 1738, is gebaseerd op het bijbelboek Exodus.
Deel één gaat over de uittocht van het volk van Israël uit Egypte onder leiding van Moses, na een lange periode van onderdrukking.
Moses laat met de hulp van God een tiental plagen neerdalen op het Egyptische volk. De voor Egyptenaren heilige Nijl verandert in een rivier van bloed, waarna kikkers, luizen, vliegen, sprinkhanen, pestepidemieën en hagelbuien het land teisteren.
Diepe duisternis kondigt tot slot de moord op alle eerstgeborenen aan.

De uittocht wordt in een ogenblik van zwakheid door de heersende Farao geaccepteerd. Hij verandert van mening en stuurt een leger op Moses af.
Het volk van Moses ontsnapt over de bodem van de Rode Zee, drooggelegd door een sterke oostenwind, en vervolgt zijn weg naar het beloofde land.
Het leger van de Farao strandt in het rulle zand en wordt verzwolgen door het terugkerende water.

In deel twee van het Oratorium wordt het verhaal van de uittocht over de bodem van de Rode Zee nogmaals verteld in de vorm van een lofzang van het volk van Israël op de almacht van God waarbij het Oratorium uiteindelijk wordt afgesloten met de woorden: “The Lord shall reign for ever and ever, for he hath triumphed gloriously, the horse and his rider has he thrown into the sea”.

Met maar vier aria’s en drie duetten is dit werk een uitzondering in de geschiedenis van het oratorium.
In geen ander werk van Händel komt het koor een zo veelzijdige, dankbare en belangrijke rol toe en worden de grenzen van de choristische virtuositeit op dergelijke wijze opgezocht.


Klik hier voor de levensbeschrijving van G.F. Händel: Händel-1 en Händel-2.

Klik hier voor de beschrijving van het oratorium 'Israel in Egypt' in het Engels.

Er is ook een startpagina over Händel: georg-friedrich-handel.startpagina.nl.